Reine stemming

Uit WikiStrompf
Ga naar: navigatie, zoeken

Reine stemming (just intonation) is een stemming gebaseerd op de volgende natuurintervallen:

  • Octaven (1/2)
  • Kwinten (3/2)
  • Kwarten (4/3)
  • Grote tertsen (5/4)
  • Kleine tertsen (6/5).

De overige intervallen worden hiervan afgeleid. Met natuurintervallen wordt bedoeld, dat de genoemde intervallen exact overeenkomen met de gegeven ratio's, en niet een beetje afwijken, zoals bij de gelijkzwevende stemming.

Je krijgt vermoedelijk vanzelf een reine stemming, als je een instrument stemt aan de hand van natuurkwinten (bv. als je op het gehoor een viool stemt), of als je een gitaar stemt mbv. flageoletten. Strijkkwartetten gebruiken regelmatig reine stemming, omdat het goed aansluit bij fretloze instrumenten.

Het probleem met de reine stemming is, dat sommige intervallen erg slecht klinken (EN: wolf intervals). Na de middeleeuwen, werd Westerse muziek complexer en meertoniger. Daarom werd de gelijkzwevende stemming geïntroduceerd.

Ik geloof dat de reine stemming octaaf-equivalent is.

Zie ook

Bronnen