Akkoord-constructie

Uit WikiStrompf
(Doorverwezen vanaf Akkoorden - Constructie)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Diatonische akkoorden

C-majeur-akkoord: C, E & G. Interval C-E is 4 semitonen (grote terts). Interval C-G is 7 noten: Een reine kwint (kwinten zijn standaard altijd rein)

Met diatonische akkoorden bedoel ik majeur- of mineurakkoorden. Dit zijn de 'standaardakkoorden'. Verschillende manieren om deze te construeren:

Diatonische intervalbenaming

Dit is de gebruikelijke manier om de noten te benoemen. Zie bv. dit Wikipedia-artikel ter illustatie.

Een diatonisch akkoord bestaat uit drie noten:

 1. Grondtoon
 2. Terts
 3. Reine kwint

De reine kwint tel je hierbij vanaf de grondtoon. Je zou de reine kwint ook kunnen vervangen door iets dat je telt vanaf de terts, maar da's vermoedelijk niet handig: Als je de terts verandert, verandert ook de benaming van de derde noot.

Toonladder-nummers

Mocht de wereld van tertsen, kwinten en dergelijke intervals, niet de jouwe zijn: Geen probleem. Je kunt deze akkoorden ook construeren ahv. de onderliggende toonladders (majeur- of mineurtoonladders). Dan vorm je akkoorden op deze manier:

 1. Grondtoon
 2. Derde noot
 3. Vijfde noot.

Op deze manier heb je niets met bovengenoemde intervalbenaming te maken. Maar er is niet zoiets als een gratis lunch, want nu moet je de betreffende toonladder kennen.

Chromatische interval-benaming

De chromatische interval-benaming (dus intervallen benoemen in seminoten) kun je niet toepassen op diatonische akkoorden in het algemeen. Wel op majeur-en mineurakkoorden afzonderlijk. Zie aldaar.

Centen

Intervalbenaming in centen, kun je niet toepassen op diatonische akkoorden in het algemeen. Wel op majeur-en mineurakkoorden. Zie aldaar.

Majeur-akkoord

Er zijn in ieder geval vier manieren om te beschrijven hoe een majeur-akkoord in elkaar zit:

Diatonische interval-benaming

Als de terts een grote terts betreft, heb je een majeur-akkoord. Voorbeeld: C-akkoord (zie ook de afbeelding):

 1. Grondtoon: C
 2. Grote terts (4 semitonen): E
 3. Reine kwint: (7 semitonen): G.

Toonladder-nummers

Tov. de majeurtoonladder:


Toonladder:     C D E F G A B C
Eerste noot:    C
Derde noot:       E
Vijfde noot:        G
----------------------------------
C-majeur-akkoord:  C  E  G

Chromatische interval-benaming

 1. Grondtoon - C
 2. 5 Semitonen - E
 3. 7 Semitonen (vanaf de grondtoon) - G.

Centen

Bij gelijkzwevende stemming:

 1. Grondtoon
 2. 500 Cent
 3. 700 Cent.

Mineur-akkoord

Diatonische intervalbenaming

Betreft de terts een kleine terts, dan heb je een mineur-akkoord. Voorbeeld C-mineur:

 1. Grondtoon: C
 2. Kleine terts: Eb
 3. Reine kwint: G.

Toonladder-nummers

Tov. onderliggende toonladder - nu de mineur-toonladder!:


Toonladder:     C D Eb F G A B C
Eerste noot:    C
Derde noot:       Eb
Vijfde noot:         G
------------------------------------
C-mineur-akkoord:  C  Eb  G

Chromatische interval-benaming

En zo kan het ook:

 1. Grondtoon
 2. 4 Semitonen
 3. 7 Semitonen (vanaf de grondtoon).

Centen

 1. Grondtoon
 2. 400 Cent
 3. 700 Cent.

Akkoorden op de ukelele

C - Ukulele

Een ukulele is een vreemd muziekinstrument, omdat de 'laagste' snaar een octaaf hoger is gestemd. Ik geloof dat je daarom kunt zeggen dat een ukulele een 'transponerend instrument' is. Het maakt akkoorden op het eerste gezicht niet bijster inzichtelijk.

Stemming

Er schijnen meerdere gebruikelijke stemmingen te bestaan voor ukelele's, maar ik kom alleen G, C, E, A tegen (Good Cooks Eat Alot). De intervallen tussen deze tonen zijn even groot als bij de vier hoogste snaren van de gitaar, al zijn beide instrumenten op een andere grondtoon gestemd: De ukelele is 5 semitonen hoger gestemd dan de gitaar (of 7 semitonen lager):

Interval   → 5 →  → 4 →  → 5 →
Gitaar:  D    G    B    E
Ukelele:  G    C    E    A

Op één manier wijkt de stemming op ukelele's nogal af van die op gitaren: De onderste snaar is een octaaf hoger gestemd. Dit is de voor mij gebruikelijke stemming:


* G: 391,9954 Hz - G4
* C: 261,6256 Hz - C4
* E: 329,6276 Hz - E4
* A: 440 Hz   - A4

Hierbij is de G-snaar een octaaf hoger dan verwacht. Als dat niet het geval zou zijn geweest, kreeg je dit:


* G: 195,9977 Hz - G3
 5
* C: 261,6256 Hz - C4
 4
* E: 329,6276 Hz - E4
 5
* A: 440 Hz   - A4

of dit, als dat handiger is:


* C: 261,63 Hz - C4
 4
* E: 329,63 Hz - E4
 3
* G: 392,00 Hz - G4
 2
* A: 440 Hz  - A4

Maar nu heb je niet meer de gebruikelijke intervallen!

Overigens: Je kunt de G-snaar op G3 stemmen, maar alleen met speciale snaren. Met mijn gewone nylon snaren is de snaar te slap op deze stemming. Daarnaast schijnt het karakteristieke geluid van een ukelele juist voort te komen uit deze aparte stemming.

G-akkoord

Als je een akkoord pakt dat je op de gitaar op de hoogste drie of vier snaren speelt, en je speel dezelfde vorm op de ukelele, zou je dus een akkoord krijgen dat vijf semitonen hoger ligt.

Voorbeeld:

D-majeur-akkoord op de gitaar: D, F#, A
G-majeur - Ukulele. Het klopt: Zelfde vorm, maar dan een akkoord dat 5 semitonen hoger ligt

Als je dit G-akkoord nader bekijkt, dan heeft het de volgende noten:

 • G-snaar: G4 → Eén na laagste noot
 • C-snaar: D4 → Dit is de laagste noot
 • E-snaar: G4 → Eén na laagste noot
 • A-snaar: B4 → Hoogste noot.

Normaal bestaat een G-akkoord uit G, B, D. Hier is echter D de laagste noot en niet G. Dit betreft vermoedelijk een akkoord-inversie. Of is dit misschien een D-akkoord? Laten we 's kijken:

 • D → G: 5 halve noten :(
 • D → B: 9 halve noten :(

Nee dus: Met de D als basis, kun je hier geen fatsoenlijk akkoord van maken.

En met de G als basis?

 • G → D: 7 halve noten - Reine kwint :)
 • G → B: 4 halve noten - Grote terts :)

Yep: Dit is een G-akkoord met inversie.

En als laatste: Als je de G-snaar niet speelt, heb je nog steeds een G-akkoord.

C-akkoord

C - Ukulele

Ik vind het verrassend dat je voor een C-akkoord op de ukelele, maar één snaar hoeft in te drukken. Dat ga ik nu uitzoeken.

Om te beginnen, dit is een C-majeurakkoord:

 1. Grondtoon: C
 2. Grote terts: E - 4 halve noten vanaf de grondtoon
 3. Reine kwint: G - 7 halve noten vanaf de grondtoon - 5 halve noten totaan de grondtoon.

Hierbij zijn alle noten in dezelfde octaaf. Dus bv. C4, E4 & G4.

En dit is wat je speelt op de ukelele:

 • G-snaar: G4 - Twee-na-laagste toon
 • C-snaar: C4 - Dit is de laagste toon
 • E-snaar: E4 - Eén-na-laagste toon
 • A-snaar: C5 - Hoogste toon.

Dit is een gewoon C-majeurakkoord met een extra C die een octaaf hoger ligt. Verder niets geks of spannends.

C-akkkoord - Waarom maar één snaar indrukken?

Hoe kan het, dat je voor een C-majeurakkoord (C, E, G) maar één snaar hoeft in te drukken? Komt dat toevallig zo uit? Dat lijkt me raar, want de intervallen tussen de snaren is 5-4-5. Dat interval van 4 komt handig uit voor de grote terts, maar de rest is vrij hopeloos. Waarom lukt het dan hier wel?

Dat komt doordat de G-snaar een octaaf hoger is gestemd. Daardoor krijg je andere intervallen. Als je de snaren sorteert op toonhoogte, krijg je namelijk dit:


* C: 261,63 Hz - C4
 )4)
* E: 329,63 Hz - E4
 )3)
* G: 392,00 Hz - G4
 )2)
* A: 440 Hz  - A4

Dit is een stuk bruikbaarder. Nu is alleen de A-snaar wat ongelukkig, want 9 halve noten boven de C. Door daar drie halve noten bij op te tellen, kom je echter weer mooi uit op C - Voilà: Een C-akkoord met maar één vinger.

Wonderlijk om te zien, dat je op de ukelele de intervallen op meerdere manieren kunt interpreteren:

 • 5-4-5 - Maar nu krijg je vaak akkoord-inversies
 • 4-3-2 - Zonder akkoord-inversies
 • 4-5 - Dit krijg je, als je de G-snaar buiten beschouwing laad. Gewoon de drie hoogste snaren van de gitaar, maar dan 5 halve noten hoger.

Kan ik nog zo'n eenvoudig akkoord verzinnen? → Em!

Ik zou denken dat C het enige akkoord is dat zo gemakkelijk in elkaar zit. Maar misschien is er ruimte voor meer fratsen. Bv. als je inversies erbij betrekt, of als je niet alle snaren gebruikt.

 • C→E - Precies een grote terts - C-majeurakkoorden
 • E→C - 8 halve noten - Niet bruikbaar
 • E→G - 3 halve noten - Kleine terts - E-mineurakkoord (E, G, B)

Om een Em te spelen, hebben we dus al de eerste en de derde snaar nodig. Dan zou het handig zijn, als we de tweede snaar voor de B gebruiken → 11e fret. Geen elegant akkoord, maar het werkt wel (hmmm, heeft een ukelele überhaupt 12 frets???)


A |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
E |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
C |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-B--|----|----|----|
G |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
 | 1 | 2 | *3 | 4 | *5 | 6 | *7 | 8 | *9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 |

Alternatief: Toch de C-snaar overslaan, en de tweede fret op de A-snaar gebruiken:


A |----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
E |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
X |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
G |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
 | 1 | 2 | *3 | 4 | *5 | 6 | *7 | 8 | *9 | 10 | 11 |*12*| 13 | 14 |

Als je alle snaren open speelt?

En als je alle snaren open speelt, wat krijg je dan voor akkoord? Waarschijnlijk zijn er verschillende antwoorden mogelijk:

Met C als laagste toon

 • De C-snaar heeft de laagste toon. Als we hier beginnen → C-akkoord
 • De E-snaar ligt een grote terts boven de C → C-majeurakkoord
 • De G-snaar ligt 7 halve noten boven de C (reine kwint) → C-majeurakkoord (zonder inversie!)
 • De A-snaar ligt een grote sext (9 halve noten) boven de C-snaar → Cadd6 of Cadd(M6).

Dit lijkt me verreweg de meest logische benaming: Er is geen enkele kunstgreep voor nodig.

Als slash chord

Om wél een kunstgreep toe te passen: Als he het akkoord intrepreteert als een slash chord, dan is het een x-akkoord met als basis y:

 • De basis wordt dan C
 • De één-na-laagse toon is een E → E/C-akkoord
 • De G-snaar ligt drie halve tonen boven de E → Em/C-akkoord
 • De A-snaar ligt een reine kwart boven de E-snaar (5 halve noten) → EmAdd4/C.

Met G als laagste toon

De G-snaar is welliswaar niet de laagste toon, maar wel de eerste snaar. Wat levert dat op?

 • Basis is G
 • G→C: Reine kwart. Omdat er geen terts voorkomt, noem ik het een sus-akkoord → Gsus4
 • G→E: Grote sext, 9 halve noten → Gsus4Add6
 • G→A: Grote secunde, 2 halve noten → Gsus4Add2Add6.

Eén probleem: De kwint ontbreekt. Sommige bronnen zeggen dat dat niet kan. Andere bronnen zeggen dat dat niet uitmaakt (en ook niet wordt genoteerd), omdat de kwint een vrij neutraal geluid geeft. De toevoeging no5 lijkt voor te komen [1].

Eindresultaat: Gsus4Add2Add6No5.

Als G-slash chord

Als je de G ziet als een x/G-slash chord, wat krijg je dan?

 • Basis: C/G
 • C→E: Grote terts → Cmaj/G
 • C→A: Grote sext → CmajAdd6/G

Alleen ontbreekt nu de kwint. Want dat is de G. Het is dus heel raar om dit als een C/G-akkoord te beschouwen. Als je dat toch per se wilt doen, krijg je een Cadd6No5/G

Bronnen

A-majeurakkoord

Een A-majeurakkoord bestaat uit A, C#, E

We bekijken deze variant van A. Dit komt uit Black van Pearl Jam:

Gitaar: A-majeur met E-vorm en twee extra open snaren

De noten die er gespeeld worden:

 • E-snaar: E2
 • A-snaar: A2
 • D-snaar: A3
 • G-snaar: C#4
 • B-snaar: E4
 • e-snaar: A4

Dus inderdaad een A-majeurakkoord. Opmerkingen:

 • De C# wordt maar één keer gespeeld. De G-snaar kun je dus niet achterwege laten
 • Veel redundantie: Je kunt een hoop snaren weglaten
 • Dit akkoord is octaaf-overstijgend: Van E2 tot A4 - noten uit drie verschillende octaven.

G-majeurakkoord

Er zijn verbazend veel manieren om een G-akkoord te spelen. 's Kijken hoeveel manieren we kunnen achterhalen.

Noten

Een majeurakkoord bestaat uit een basisnoot, een grote terts en een reine kwint. Voor G-majeur:


Patroon majeurtoonladder:  T  T  S  T  T  T  S
G-majeur-toonladder:   G  A  B  C  D  E  F# G 
Eerste noot:       G
Derde noot:            B
Vijfde noot:               D
--------------------------------------------------------
G-majeurakkoord:     G, B & D

Mogelijkheden per snaar

 • e-snaar: G
 • B-snaar: Open B, D
 • G-snaar: Open G, B
 • D-snaar: Open D, G
 • A-snaar: B, D
 • E-snaar: G

Eerste selectie - 45 varianten


 Met alle 6 de snaren      | Varianten op (1)|
-+--------------------------------+-----------------+
 |               1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
 |1 2 X 3 4 5 X 6 7 X x X 8 9 x 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
----------------------------------+-----------------|
e|G G G G G G G G G G G G G G G G | x x x G G x x x |
B|B B B B B B B B G G G G G G G G | B x x B B B x B |
G|G G G G B B B B G G G G B B B B | G G x G G G G G |
D|D D G G D D G G D D G G D D G G | D D D D D D D D |
A|B D B D B D B D B D B D B D B D | B B B B x B B x |
E|G G G G G G G G G G G G G G G G | G G G x x x x x |


 Var. op (2)| (3) |  (4)  | (5) | (6) | (7) |   (8)  |  (9) |  (10) |
-+-----------+-------+-----------+-------+-------+-----+-------------+---------+---------+
 | 1 2 X 2 x | 2 2 2 | 2 2 x 2 2 | 2 2 2 | 3 3 3 | 3 3 | 3 x 3 3 3 3 | 4 x 4 x | 4 4 4 4 |
 | 9 0 X 1 x | 2 3 4 | 3 4 x 5 6 | 7 8 9 | 0 1 2 | 3 4 | 5 x 6 7 8 9 | 0 x 1 x | 2 3 4 5 |
-+-----------+-------+-----------+-------|-------+-----+-------------+---------+---------+
e| x G G x x | x G x | x x x G G | x x G | x x G | x G | x x G G x x | x x x x | x x G x |
B| B B B B B | B B B | B x x B B | B x B | B x B | G G | G x G G G G | G x G G | G x G G |
G| G G G G G | G G G | B B x B B | B B B | B B B | G G | B B B B B B | B B B B | B B B B |
D| D D D D D | G G G | D D D D D | D D D | G G G | D D | D D D D D D | D D D D | G G G G |
A| D D x D x | D D D | B B B B x | D D D | D D D | B B | B B B x B x | D D D x | D D D D |
E| G x x x x | G x x | G G G x x | G G x | G G x | G x | G G x x x x | G G x x | G G x x |

Alle varianten - Tweede selectie


1 - Goed te spelen

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|-B--|----|----|----|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2 - Lastig te spelen

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3 - Niet te spelen

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|-G--|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4 - Lastig te spelen

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|-B--|----|----|----|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5 - Lastig te spelen

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

6 - Niet te spelen: Vinger extra nodig

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|-G--|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

7 - Niet te spelen: Afstand te groot

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----| → G
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|-B--|----|----|----|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

8-10 - Niet te spelen: Afstand te groot

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----| → G

11-13 - Goed te spelen

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|(X)-|----|----|
G |----|----|(X)-|----|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|-B--|----|----|----|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


14-18 - Goed te spelen

e |----|----|(G)-|----|----|
B |----|----|(X)-|----|----|
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|-B--|(X)-|----|----|
E |----|----|-X--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

19 - Goed te spelen

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

20 - Goed te spelen

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-X--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

21 - Goed te spelen

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-X--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

22 - Goed te spelen

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|-G--|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

23 - Goed te spelen

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|-G--|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

24 - Lastig

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|-X--|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|-B--|----|----|----|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

25 - Lastig

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|-B--|----|----|----|
E |----|----|-X--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

26 - Goed te spelen

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|----|-X--|----|----|
E |----|----|-X--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

27 - Lastig

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

28 - Niet te spelen

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|-X--|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

29 - GBBDDX - Lastig

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|----|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-X--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

30 - XBBGDG - Lastig

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|-G--|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

31 - xxBGDG - Lastig

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|-X--|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|-G--|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

32 - GBBGDx - Onmogelijk

e |----|----|-G--|----|----|
B |----|----|----|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|-G--|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-X--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

33-42, 44-45 - Buiten de box

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|----|----|----| ... G!!!
G |----|----|----|----|----|
D |----|----|----|----|-G--|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

43 - xxBGDG - Lastig

e |----|----|-X--|----|----|
B |----|----|-X--|----|----|
G |----|----|----|-B--|----|
D |----|----|----|----|-G--|
A |----|----|----|----|-D--|
E |----|----|-G--|----|----|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Varianten - Conclusie

Zo, op hoeveel manieren kunnen we het G-akkoord spelen binnen de eerste zes frets?

 • Goed te spelen: 15 Varianten
 • Lastig te spelen: 10 varianten
 • --------------------------------
 • 25 Manieren om het G-akkoord in spelen binnen de eerste zes frets.

Dit is slechts een ruwe benadering. Zie het volgende hoofdstuk voor practische manieren waarop dit akkoord gespeeld wordt. Merk op dat er minimaal één variant tussen staat, die in dit hoofdstuk niet eens bedacht was (met een gedempte A-snaar).

How the chord is actually being played

There's an expression that says: What's the difference between theory and practice? In theory, there isn't, but in practice, there is. That holds true for the G-chord, as the way it is actually played, has suprisingly little to do with the theoretical approach from the previous sections.

Also see this video from JustinGuitar for different ways of playing the G-chord.

With the pinky 'bended' over the e-string, rather than pressing it - This is how I learned to play the G-chord. It's supposingly not the best way to play it
With the pinky pressing the e-string, rather than 'bended' around it. Quite new to me, that this just works. Actually, it seems to be the usual way of playing this chord
With only the low & high E being pressed. The finger that presses the low E-string, mutes the A-string (because there isn't an A in the G-chord). Reasons for playing without using the A-string to play a B: (1) It muddies the low sound of the chord and (2) You have one extra finger available for playing lose notes or variations on this chord

Gmadd11-akkoord

Hoe moet je dit akkoord precies lezen?

 • Gmadd11 → G-majeur & kleine undecime → Waarschijnlijk is dit 'm
 • Gmadd11 → G-mineur & 11

Gm-akkoord → Dit is 'm niet!

Gm. Gespeelde noten: G, D, G, A#, D, G
 • Een Gm-akkoord is gebaseerd op de G-mineur-toonladder: G, A, Bb, C, D, Eb, F
 • De 1-3-5-noten hiervan: G, Bb, D
 • Dat zie je terug in de gebruikelijke uitvoering van dit akkoord (zie afbeelding)

G-akkoord

G-majeur: G, B, D, G, B, G

Die hadden we al uitgewerkt:

 • G-majeur-toonladder: G, A, B, C, D, E, F♯ [2]
 • 1-3-5: G, B, D

madd11

 • madd11 betekent met mineur-undecime. Een undecime bestaat uit een rein octaaf + terts. In dit geval zal dat dan wel een kleine terts oftewel mineur-terts zijn. Zo'n terts heeft drie halve toonafstanden
 • Dus G → G + 3 halve toonafstanden = A#
 • Bij elkaar:G, B, D, A#

Power chords (5th chords)

A5 op guitaar: Grondtoon + kwint + octaaf

Power chords oftewel fifth chords oftewel kwint-akkoorden zijn akkoorden zonder terts, maar vaak mét de grondtoon een octaaf hoger. Dus:

 1. Grondtoon
 2. Kwint
 3. Octaaf van de grondtoon

Verder:

 • Er is geen sprake van majeur- of mineur-power chords, omdat de terts ontbreekt
 • Je kunt 'm ook zonder het octaaf spelen. Handig voor kinderen (met kleine handen) of beginners
 • Power chords zijn vaak handig als je overstuurd (distorted) speelt: Als je teveel noten tegelijkertijd speelt, dan wordt het geluid nogal ongedefineerd. Power chords met maar twee of drie snaren, kan dan een uitkomst zijn. Voorbeeld van het cleane geluid dat je dan krijgt: Candy van Iggy Pop
 • Handig als je op basgitaar meer wilt spelen dan alleen maar de grondtoon van akkoorden: Wissel af met de kwint en de octaaf
 • Handig als je op de piano je linkerhand overhebt om er iets leuks van te maken: Speel grondtoon, kwint & octaaf.

Voorbeeld A5

 • Grondtoon: A
 • Tweede toon: E
 • Derde toon: A (octaaf hoger)

Bronnen

Septiem(7)-akkoorden

Een septiem-akkoord oftewel een 7-akkoord, is een akkoord met een majeur-septiem.

Voorbeed: Cmaj7-akkoord

Let op: Dit betreft een C-majeur-akkoord met majeur-septiem.

Noten: C, E, G, B:

 • C: Basis
 • E: Grote terts (dit maakt het een majeur-akkoord)
 • G: Reine kwint
 • B: Groot septiem: Van C naar B is een interval van 11 semitonen (Intervallen#Overzicht)

Zie ook:

Sus-akkoorden

Een sus-akkoord of suspended chord, is een akkoord waarbij [3]:

 • De terts is weggelaten
 • Een andere noot is toegevoegd. Het cijfer in een sus-akkoord geeft aan wat er is toegevoegd. Bv. sus2 → Secunde toegevoegd. sus4: Kwart toegevoegd.

Verder:

 • De afwezigheid van de terts geeft een open geluid, terwijl de dissonantie tussen de grondtoon en secunde, of tussen de terts en de kwart, spanning geeft
 • Omdat de terts is weggelaten, kun je niet meer spreken van majeur- of mineur-akkoorden. Sommige van de toevoegingen kunnen echter wél majeur of mineur zijn (sus2 en sus4 toevallig niet: Die zijn rein/overmatig/verminderd)
 • Ik geloof dat er geen aparte Nederlandse termen voor bestaan. In het Duits en Russisch worden bv. ook de Engelstalige termen gebruikt.

Sus2

De terts wordt weggelaten, en een grote secunde wordt toegevoegd.

Voorbeeld:: Asus2

Gewoon A-majeurakkoord:

 • Grondtoon: A
 • Grote terts: C#
 • Reine kwint: E

Aanpassingen:

 • Terts weglaten
 • Grote secunde toevoegen

Resulaat:

 • Grondtoon: A
 • Grote secunde: B
 • Reine kwint: E.

Voorbeeld: Csus2

Gewoon C-majeur-akkoord:

 • Grondtoon: C
 • Grote terts: E
 • Reine kwint: G.

Aanpassingen:

 • Grote terst weglaten
 • Grote secunde toevoegen: D

Resultaat:

 • Grondtoon: C
 • Grote secunde: D
 • Reine kwint: G.

Sus3

Sus3-akkoorden bestaan niet, want dat zou een terts zijn → Da's een gewoon akkoord.

Sus4

Asus4: A-majeur: A, C#, E. Minus de terts en plus een reine kwart: A, D, E: Op de B-snaar wordt de C# een D. Dus één hokje verschil

De terts wordt weggelaten en een reine kwart wordt toegevoegd.

Voorbeeld Csus4:

Gewoon C-majeur-akkoord:

 • Grondtoon: C
 • Grote terts: E
 • Reine kwint: G.

Aanpassingen:

 • Grote terts weglaten
 • Reine kwart toevoegen: F

Resultaat:

 • Grondtoon: C
 • Reine kwart: F
 • Reine kwint: G

Sus5

Sus5-akkoorden bestaan niet, want dat is de reine kwint die er al in zit.

Sus6

Een sus6-akkoord lijkt me een akkoord dat bestaat uit grondtoon, reine kwint en grote sext. Da's na sus2 het eerstvolgende sus-akkoord waarbij je de aanduiding majeur of mineur kunt toepassen, met betrekking tot de sext.

Hoe zou je een C-akkoord met een grote sext noteren?

 • Csus6 - Als er geen aanduiding is, betreft het majeur
 • CMsus6
 • CMajsus6
 • C(Msus6)
 • C(Majsus6).

Hoe zou je een C-akkoord met een kleine sext noteren?

 • Cmsus6
 • CMinsus6
 • C(msus6)
 • C(Minsus6)
 • C(minsus6).

Sus7

Een sus7-akkoord lijkt me een akkoord dat bestaat uit grondtoon, reine kwint en groot septiem.

Sus8

Een sus8-akkoord zou bestaan uit grondtoon, reine kwint en octaaf. Volgens mij geef je het niet aan, als je een akkoord inclusief octaaf speelt → Sus8-akkoorden bestaan niet.

Sus9+

Er schijnt zoiets te bestaan als octaaf-overstijgende akkoorden. Wordt vervolgd.

Bronnen

Diminished chords

Een diminished chord of verminderd akkoord bestaat uit:

 • Mineur-terts
 • Verminderde kwint.

Het is dus hetzelfde als een mineurakkoord met een verminderde kwint: Er wordt een halve toon van het hoogste interval afgepeuterd:

It has a distinctive timbre: tense, dark, and unstable sounding. And without context, diminished chords may sound off-putting. But in-context, as we’ll briefly explore, is where they shine. [4]

Bronnen

Zie ook

Bronnen